Antalya Film Forum Pitching Platformu Yönetmeliği

 

2017 ANTALYA FİLM FORUM YÖNETMELİĞİ

(22-26 Ekim 2017)

 

A) ANTALYA FİLM FORUM NEDİR?

Antalya Film Forum, başta Türkiye ve Türkiye’ye yakın coğrafyalar olmak üzere dünyanın her yerinde ortak yapım olanaklarını arttırmayı, yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine ve projelerinin uluslararası sinema endüstrisi içerisinde yer edinmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir ortak yapım ve proje geliştirme marketidir.

 

B) AMAÇ

Antalya Film Forum’un amaçları:

● Uluslararası Antalya Film Festivali’nin markasını kuvvetlendirmek,

● Türkiye’deki film üretimine destekte bulunmak,

● Türkiye sinemasının en önemli ulusal endüstri merkezi olmak, sektörel iletişimi ve dayanışmayı arttırmak,

● Dünya sinemasından saygın isimleri, ustalık sınıfları, paneller, atölyeler ile festival kapsamında ağırlayarak film endüstrisinin gelişimini sağlamak,

● Uluslararası film sektörüne, uygun coğrafi ve fiziki özellikleri ile dört mevsimin aynı anda yaşandığı  bir sinema platosu olan Antalya’yı tanıtmak.

 

C) TARİHLER

Antalya Film Forum, Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında 22, 23, 24, 25, 26 Ekim 2017 tarihlerinde, beş gün boyunca gerçekleştirilir.

 

D) YÖNETİM

Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan Antalya Film Forum’un yönetimi ve organizasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Antalya Film Forum kapsamında yapılacak tüm etkinliklerin yapılması Antalya Film Forum yönetiminin yetki ve sorumluluğundadır.

 

E) DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu; uluslararası alanda tanınmış kendi alanlarında uzmanlaşmış sinema

profesyonellerinden oluşur. Başvuran projeler arasından finale kalacak olanlar, Danışma Kurulu

tarafından belirlenir.

 

F) UZUN METRAJ KURMACA FİLMLER İÇİN PITCHING PLATFORMU

Antalya Film Forum kapsamında bu yıl sadece Türkiye’den başvuracak projelere açık olmak üzere Kurmaca Pitching Platformu düzenlenecektir. Kurmaca Pitching Platformuna, Türkiye’den süresi en az 60 dakika olan uzun metraj film projeleri katılabilir. Kurmaca Pitching Platformunun tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Son Başvuru Tarihi: 8 Eylül 2017 Cuma

Kurmaca Pitching Platformuna Seçilen Projelerin ve Jürinin Açıklanması: 25 Eylül 2017 Pazartesi

Kurmaca Pitching Platformu: 24 Ekim 2017 Salı  

Ödüllerin Açıklanması (Antalya Film Forum Kapanış Töreni): 26 Ekim 2017 Perşembe

 

BAŞVURU KOŞULLARI

1) Antalya Film Forum Kurmaca Pitching Platformuna katılmak isteyen yapımcılar, resmi başvurularını, Uluslararası Antalya Film Festivali’nin web sitesindeki Antalya Film Forum sayfasındaki online başvuru formunu doldurarak en geç 8 Eylül 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yapmak zorundadırlar. (Web sitesinden başvuru formuna ulaşabilirsiniz.)

2) Kurmaca Pitching Platformuna başvuran projeler, EK-1’de yer alan belgeleri Türkçe ve İngilizce olarak online başvuru esnasında göndermelidir. Bu belgeler, daha sonra Antalya Film Forum 2017 kataloğunda yer alacaktır.

3) Yapımcılar, kurmaca, animasyon, deneysel film projeleri ile Kurmaca Pitching Platformuna başvurabilirler. Belgesel film projeleri başvuruları Uzun Metraj Belgesel Pitching Platformunda kabul edilecektir.

4) Kurmaca Pitching Platformuna başvuran projelerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir:

          a) Çekimlerine başlanmış projeler Pitching Platformuna başvuramaz. Seçilen projelerin Antalya Film Forum’un ödül töreni olan 26 Ekim 2017 Perşembe gününe kadar çekimlerine başlamaması gerekmektedir.

          b) Kurmaca Pitching Platformuna başvuran proje bir ortak yapım ise yapımcı tüzel kişinin T.C.  yasalarına tabii ve Türkiye’de yerleşik olması; ortak yapımın Sinematografik Yapımlar Üzerine Avrupa Sözleşmesi’ne uygun olması gerekmektedir.

5) Antalya Film Forum Danışma Kurulu, başvuran projeler arasından en az 10 projeyi Kurmaca Pitching Platformuna davet etmek üzere seçer.

6) Seçilen projeler, en geç 25 Eylül 2017 Pazartesi gününe kadar Uluslararası Antalya Film Festivali’nin web sayfasındaki Antalya Film Forum sayfasında yayınlanır.

7) Antalya Film Forum, seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeninin 22-26 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya’daki beş gece konaklamalarını ve Türkiye içi herhangi bir kent-Antalya gidiş-dönüş uçak biletlerini karşılar. Projenin birden fazla yapımcısı varsa, Antalya Film Forum, sadece tek yapımcının konaklama ve yol masrafını karşılar. Projenin davetli ekibi, Antalya Film Forum’un belirleyeceği söyleşilere, Antalya Film Forum ödül törenine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak projelerini temsil eder.

8) Seçilen projelerin yapımcısının Kurmaca Pitching Platformuna katılması şarttır. Yapımcının Kurmaca Pitching Platformuna katılamaması durumunda, seçilen proje, ödüller için aday olamaz.

9) Kurmaca Pitching Platformu, 24 Ekim 2017 Salı  günü gerçekleştirilir.

 

SUNUM

10) Seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeni, sunumlarını akredite konuk ve profesyonellere açık bir şekilde yaparlar.

11) Kurmaca Pitching Platformu jürisi kendi alanlarında uzman uluslararası alanda tanınmış yapımcı, dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi ve satış şirketi

temsilcileri vb. kişilerden oluşur.

12) Sunumlar, İngilizce olarak yapılacaktır. Yapımcı veya yönetmenin Türkçe sunum yapması halinde İngilizce çeviri sorumluluğu projenin yapımcısında olacaktır. İngilizce sunumu başka bir kişiye yaptırtmaları durumunda, o kişinin yol ve konaklama masraflarını projenin yapımcısı karşılar.

 

ÖDÜL

13) Kurmaca Pitching Platformuna katılan projeler arasından, Kurmaca Pitching Platformu Jürisi tarafından belirlenen iki projeye Antalya Film Forum Kurmaca Pitching Platformu Ödülü verilir.

14) Ödüller, 26 Ekim 2017 Perşembe günü Antalya Film Forum’un kapanış törenine açıklanır.

15) Ödülü kazanan projelerin yapım şirketlerine 30.000 TL ve ödül sertifikası verilir.

16) Parasal ödüller net olup, ödülü kazanan projelerin yapım şirketlerine Antalya Film Festivali’ne projenin tamamlanmış senaryosunun gönderilmesine müteakip ödenir. Senaryonun en geç 31 Aralık 2017 tarihine kadar gönderilmesi gerekir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

17) Kurmaca Pitching Platformunda seçilen projelerin yapımcıları, filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde aldıkları ödülü Uluslararası Antalya Film Festivali ve Antalya Film Forum’un logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

18) Kurmaca Pitching Platformunda ödül kazanan projelerin yapımcıları projelerindeki gelişmeler ile ilgili Antalya Film Forum Direktörü’ne her ay durum raporu göndermekle yükümlüdür.

 

G) UZUN METRAJ BELGESEL FİLMLER İÇİN PITCHING PLATFORMU

Antalya Film Forum kapsamında bu yıl sadece Türkiye’den başvuracak projelere açık olmak üzere Belgesel Pitching Platformu düzenlenecektir. Belgesel Pitching Platformuna, Türkiye’den süresi en az 60 dakika olan uzun metraj belgesel film projeleri katılabilir. Belgesel Pitching Platformunun tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Son Başvuru Tarihi: 8 Eylül 2017 Cuma

Belgesel Pitching Platformuna Seçilen Projelerin ve Jürinin Açıklanması: 25 Eylül 2017 Pazartesi

Belgesel Pitching Platformu: 25 Ekim 2017 Çarşamba

Ödüllerin Açıklanması (Antalya Film Forum Kapanış Töreni): 26 Ekim 2017 Perşembe

 

BAŞVURU KOŞULLARI

1) Antalya Film Forum Belgesel Pitching Platformuna katılmak isteyen yapımcılar, resmi başvurularını, Uluslararası Antalya Film Festivali’nin web sitesindeki Antalya Film Forum sayfasındaki online başvuru formunu doldurarak en geç 8 Eylül 2017 Cuma mesai saati bitimine kadar yapmak zorundadırlar. (Web sitesinden başvuru formuna ulaşabilirsiniz.)

2) Belgesel Pitching Platformuna başvuran projeler,  EK-2’de yer alan belgeleri Türkçe ve İngilizce olarak online başvuru esnasında göndermelidir. Bu belgeler, daha sonra Antalya Film Forum 2017 kataloğunda yer alacaktır.

3) Belgesel Pitching Platformuna başvuran projelerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir:

          a) Çekimlerine başlanmış projeler Belgesel Pitching Platformuna başvuramaz. Seçilen projelerin Antalya Film Forum’un ödül töreni olan 26 Ekim 2017 Perşembe gününe kadar çekimlerine başlamaması gerekmektedir.

          b) Belgesel Pitching Platformuna başvuran proje bir ortak yapım ise yapımcı tüzel kişinin T.C. yasalarına tabii ve Türkiye’de yerleşik olması; ortak yapımın Sinematografik Yapımlar Üzerine Avrupa Sözleşmesi’ne uygun olması gerekmektedir.

4) Antalya Film Forum Danışma Kurulu, başvuran projeler arasından en az 10 projeyi Belgesel Pitching Platformuna davet etmek üzere seçer.

5) Seçilen projeler, en geç 25 Eylül 2017 Pazartesi gününe kadar Uluslararası Antalya Film Festivali’nin web sayfasındaki Antalya Film Forum sayfasında yayınlanır.

6) Antalya Film Forum, seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeninin 22-26 Ekim 2017 tarihleri arasındaki Antalya’daki beş gece konaklamalarını ve Türkiye içi herhangi bir kent-Antalya gidiş- dönüş uçak biletlerini karşılar. Projenin birden fazla yapımcısı varsa, Antalya Film Forum, sadece tek yapımcının konaklama ve yol masrafını karşılar. Projenin davetli ekibi, Antalya Film Forum’un belirleyeceği söyleşilere, Antalya Film Forum ödül törenine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak projelerini temsil eder.

7) Seçilen projelerin yapımcısının Belgesel Pitching Platformuna katılması şarttır. Yapımcının Belgesel Pitching Platformuna katılamaması durumunda, seçilen proje, ödüller için aday olamaz.

8) Uzun Metraj Belgesel Projeleri Pitching Platformu, 25 Ekim 2017 Çarşamba günü gerçekleştirilir.

 

SUNUM

9) Seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeni, (pitching) sunumlarını akredite konuk ve profesyonellere açık bir şekilde yaparlar.

10) Belgesel Pitching Platformu jürisi kendi alanlarında uzman yabancı veya yerli yapımcı, dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi, satış şirketi temsilcileri vb.üç kişiden oluşur.

11) Sunumlar, İngilizce olarak yapılacaktır. Yapımcı veya yönetmenin Türkçe sunum yapması halinde İngilizce çeviri sorumluluğu projenin yapımcısında olacaktır. İngilizce sunumu başka bir kişiye yaptırtmaları durumunda, o kişinin yol ve konaklama masraflarını projenin yapımcısı karşılar.

 

 

ÖDÜL

12) Belgesel Pitching Platformuna katılan projeler arasından, Pitching Platformu Jürisi tarafından belirlenecek iki projeye Antaya Film Forum Belgesel Pitching Platformu Ödül’ü verilir.

13) Ödüller, 26 Ekim 2017 Perşembe günü Antalya Film Forum’un kapanış töreninde

açıklanır.

14) Ödülü kazanan projelerin yapım şirketlerine 30.000 TL ve ödül sertifikası verilir.

15) Parasal ödüller net olup, ödülü kazanan projelerin yapım şirketlerine Antalya Film Festivali’ne projenin tamamlanmış senaryosunun gönderilmesine müteakip ödenir. Senaryonun en geç 31 Aralık 2017 tarihine kadar gönderilmesi gerekir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

16) Belgesel Pitching Platformunda seçilen projelerin yapımcıları, filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde aldıkları ödülü Uluslararası Antalya Film Festivali ve Antalya Film Forum’un logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

17) Belgesel Pitching Platformunda ödül kazanan projelerin yapımcıları projelerindeki gelişmeler ile ilgili Antalya Film Forum Direktörü’ne her ay durum raporu göndermekle yükümlüdür.

 

H) WORK IN PROGRESS PLATFORMU

Antalya Film Forum kapsamında bu yıl sadece Türkiye’den başvuracak projelere açık olmak üzere Work in Progress (Yapım Aşaması) Platformu düzenlenecektir. Work in Progress Platformuna, Türkiye’den süresi en az 60 dakika olan uzun metraj film projeleri katılabilir. Work in Progress Platformunun tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Son Başvuru Tarihi: 11 Eylül 2017 Pazartesi

Work In Progress Platformuna Seçilen Projelerin ve Jürinin Açıklanması: 25 Eylül 2017 Pazartesi

Work In Progress Platformu: 24 Ekim 2017 Salı 

Ödüllerin Açıklanması (Antalya Film Forum Kapanış Töreni): 26 Ekim 2017 Perşembe

 

1) Antalya Film Forum Work in Progress Platformuna katılmak isteyen yapımcılar, resmi başvurularını, Uluslararası Antalya Film Festivali’nin web sitesindeki Antalya Film Forum sayfasındaki online başvuru formunu doldurarak en geç 11 Eylül 2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar yapmak zorundadırlar. (Web sitesinden başvuru formuna ulaşabilirsiniz.)

2) Work in Progress Platformuna başvuran projeler,  EK-3’de yer alan belgeleri Türkçe ve İngilizce olarak online başvuru esnasında göndermelidir. Bu belgeler, daha sonra Antalya Film Forum 2017 kataloğunda yer alacaktır.

3) Work in Progress Platformuna, Türkiye yapımı uzun metrajlı projeler katılabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu’ndan veya dünyadaki diğer sinema fonlarından post-prodüksiyon desteği alan projeler Work in Progress Platformuna başvuramaz. Yapımcılar, kurmaca film projelerinin yanında, sinemaya yönelik yaratıcı belgesel, deneysel ve animasyon uzun metraj projeleri ile de Work in Progress Platformuna başvurabilirler.

4) Work in Progress Platformuna başvuran projelerin aşağıdaki esaslara uygun olması gerekmektedir:

          a) Projelerin çekimlerinin en az %50’sinin tamamlanmış olması veya projelerin post- prodüksiyon aşamasında olması gerekmektedir. Başvuru esnasında çekim aşamasında olan projelerin Antalya Film Forum’un başlangıcı olan 22 Ekim 2017 tarihine kadar çekimlerini bitirmiş olması gerekmektedir.

b) İlk gösterimi yapılan projeler Work in Progress Platformuna başvuramaz.

          c) Work in Progress Platformuna başvuran proje bir ortak yapım ise yapımcı tüzel kişinin T.C.  yasalarına tabii ve Türkiye’de yerleşik olması; ortak yapımın Sinematografik Yapımlar Üzerine Avrupa Sözleşmesi’ne uygun olması gerekmektedir.

5) Antalya Film Forum Danışma Kurulu, başvuran projeler arasından en az beş projeyi Work in Progress Platformuna davet etmek üzere seçer.

6) Seçilen projeler, Antalya Film Forum tarafından en geç 25 Eylül 2017 Pazartesi gününe kadar Uluslararası Antalya Film Festivali’nin web sayfasındaki Antalya Film Forum sayfasında yayınlanır.

7) Antalya Film Forum, seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeninin 22-26 Ekim 20167tarihleri arasındaki Antalya’daki beş gece konaklamalarını ve Türkiye içi herhangi bir kent-Antalya gidiş- dönüş uçak biletlerini karşılar. Projenin birden fazla yapımcısı varsa Antalya Film Forum, sadece tek yapımcının konaklama ve yol masrafını karşılar. Projenin davetli ekibi, Antalya Film Forum’un belirleyeceği söyleşilere, Antalya Film Forum ödül törenine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak projelerini temsil eder.

8) Seçilen projelerin yapımcısının Work in Progress Platformuna katılması şarttır. Yapımcının, Work in Progress Platformuna katılamaması durumunda, seçilen proje, ödüller için aday olamaz.

9) Work in Progress Platformu 24 Ekim 2017 Salı  günü gerçekleştirilir.

10) Forum yönetimi, yönetmelik koşullarına uygun olmayan projeleri platformdan çıkartma hakkına sahiptir.

 

SUNUM

11) Seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeni, sunumlarını yalnızca davetli kişilere açık bir şekilde yaparlar.

12) Başvuran projelerin Work in Progress Platformunda gösterilebilmesi için, filmin hikâyesi ve

sinematografisi hakkında fikir veren, en fazla 3 sahneden oluşan ve 10 dakikayı geçmeyen İngilizce altyazılı bir videonun Vimeo linki ve şifresi yüklenmelidir. Üç sahneyi aşan ve içeriğin kurgulandığı videolar kabul edilmez.

13) Work in Progress Platformu jürisi, kendi alanlarında uzman yabancı veya yerli yapımcı, dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi ve satış şirketi temsilcilerinden oluşur.

14) Sunumlar, İngilizce olarak yapılacaktır. Yapımcı veya yönetmenin Türkçe sunum yapması halinde İngilizce çeviri sorumluluğu projenin yapımcısında olacaktır. İngilizce sunumu başka bir kişiye yaptırtmaları durumunda, o kişinin yol ve konaklama masraflarını projenin yapımcısı karşılar.

 

ÖDÜL

15) Work in Progress Platformuna katılan projelerden Work in Progress Platformu Jürisi

tarafından belirlenecek projeye 100.000 TL değerinde “Work In Progress Ödülü” ve ödül

sertifikası verilir.

16) Ödüller, 26 Ekim 2017 Perşembe günü Antalya Film Forum’un kapanış töreninde açıklanır.

17) Parasal ödüller net olup, ödülü kazanan projelerin yapım şirketlerine, ödül paraları iki taksit halinde ödenir. İlk taksit, ödülün alınmasına müteakip, ikinci taksit yapım şirketinin Antalya Film Festivali’ne projenin tamamlanmış senaryosunu göndermesine müteakip ödenir.  Senaryonun en geç 31 Aralık 2017 tarihine kadar gönderilmesi gerekir. Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

18) Work in Progress Platformunda seçilen projelerin yapımcıları, filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde aldıkları ödülü Uluslararası Antalya Film Festivali ve Antalya Film Forum’un logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

19) Work in Progress Platformunda ödül kazanan projelerin yapımcıları projelerindeki gelişmeler ile ilgili Antalya Film Forum Direktörü’ne her ay durum raporu göndermekle yükümlüdür.

 

 

I) GENEL HÜKÜMLER

1) Kurmaca Pitching Platformu, Belgesel Pitching Platformu ve Work In Progress Platformuna katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.

2) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Antalya Film Forum yönetimine aittir.

3) Bu yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 3 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

EK-1

Uzun Metraj Kurmaca Pitching (Sunum) Platformuna Online Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

1. Başvuru formu

2. Kısa sinopsis (maksimum bir paragraf, Türkçesi 800 karakter boşluklu, İngilizcesi 900

karakter boşluklu)

3. Tretman (maksimum 10 sayfa) (Türkçe/İngilizce)

4. Yönetmen görüşü (maksimum 2.000 karakter boşluklu) (Türkçe/İngilizce)

5. Yapımcı görüşü (maksimum 2.000 karakter boşluklu) (Türkçe/İngilizce)

6. Yönetmen, yapımcının ve senaristin biyografisi ve filmografisi (biyografi/filmografi başına

maksimum 1.000 karakter boşluklu, film isimlerini Türkçe ve İngilizce belirterek) (Türkçe/İngilizce)

Not: Filmin birden fazla yapımcısı var ise karakter sayısı toplamının boşluklu maksimum 1.000 karakteri geçmemesi gerekmektedir.

7. Yapım şirketi hakkında bilgi ve yapım şirketi filmografisi (yapım şirketi başına maksimum

1.000 karakter boşluklu) (Türkçe/İngilizce)

8. Finans planı ve filmin nasıl finanse edileceğine dair finansman stratejisi (Türkçe/İngilizce)

9. Özet bütçe (Türkçe/İngilizce)

10. Projeye dair görsel materyal, moodbook, mekan fotoğrafları (En az üç adet, çözünürlük: 300 dpi)

11. (varsa) Yönetmenin daha önce gerçekleştirdiği filmler (online şifreli olarak)

12. (varsa) Yönetmen, yapımcı ve senaristin alternatif portre fotoğrafı (Çözünürlük: 300 dpi)

 

EK-2

Uzun Metraj Belgesel Pitching (Sunum) Platformuna Online Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

1. Başvuru formu

2. Kısa sinopsis (maksimum bir paragraf, Türkçesi 800 karakter boşluklu, İngilizcesi 900

karakter boşluklu)

3. Tretman (maksimum 10 sayfa) (Türkçe/İngilizce)

4. Yönetmen görüşü (maksimum 2.000 karakter boşluklu) (Türkçe/İngilizce)

5. Yapımcı görüşü (maksimum 2.000 karakter boşluklu) (Türkçe/İngilizce)

6. Yönetmen, yapımcının ve senaristin biyografisi ve filmografisi (biyografi/filmografi başına

maksimum 1.000 karakter boşluklu) (Türkçe/İngilizce)

Not: Filmin birden fazla yapımcısı var ise karakter sayısı toplamının boşluklu maksimum 1.000 karakteri geçmemesi gerekmektedir.

7. Yapım şirketi hakkında bilgi ve yapım şirketi filmografisi (yapım şirketi başına maksimum

1.000 karakter boşluklu, film isimlerini Türkçe ve İngilizce belirterek) (Türkçe/İngilizce)

8. Finans planı ve filmin nasıl finanse edileceğine dair finansman stratejisi (Türkçe/İngilizce)

9. Özet bütçe (Türkçe/İngilizce)

10. (varsa) Yönetmenin daha önce gerçekleştirdiği filmler (online şifreli olarak)

11. Projeye dair görsel materyal, moodbook, mekan fotoğrafları (En az üç adet, çözünürlük: 300 dpi)

12. (varsa) Yönetmen, yapımcı ve senaristin alternatif portre fotoğrafı (Çözünürlük: 300 dpi)

 

EK-3

Work In Progress (Yapım Aşaması) Platformuna Online Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

1. Başvuru formu

2. Filmin hikâyesi ve sinematografisi hakkında fikir veren, en fazla 3 sahneden oluşan ve 10 dakikayı geçmeyen İngilizce altyazılı bir videonun Vimeo linki ve şifresi (3 sahneyi aşan ve içeriğin kurgulandığı videolar kabul edilmez.)

3. Kısa sinopsis (maksimum bir paragraf, Türkçesi 800 karakter boşluklu, İngilizcesi 900 karakter boşluklu)

4. Yönetmen, yapımcı ve senaristin biyografisi ve filmografisi (biyografi/filmografi başına maksimum 1.000 karakter boşluklu, film isimlerini Türkçe ve İngilizce belirterek) (İngilizce/Türkçe)

5. Yapım şirketi hakkında bilgi ve yapım şirketi filmografisi (yapım şirketi başına maksimum 1.000 karakter boşluklu) (İngilizce/Türkçe)

6. Yapımcı Görüşü (filmin post-prodüksiyon aşamasını, sinema dağıtımı ve festival stratejisini içermelidir) (maksimum 2.000 karakter boşluklu) ( İngilizce/Türkçe)

Not: Filmin birden fazla yapımcısı var ise karakter sayısı toplamının boşluklu maksimum 1.000 karakteri geçmemesi gerekmektedir.

7. Finans planı ve filmin nasıl finanse edileceğine dair finansman stratejisi (İngilizce/Türkçe)

8. Özet bütçe (İngilizce/Türkçe)

9. Projeye dair görsel materyal, moodbook, mekan fotoğrafları (En az üç adet, çözünürlük: 300 dpi)

10. (varsa) Yönetmenin daha önce gerçekleştirdiği filmler (online şifreli olarak)

11. (varsa) Yönetmen, yapımcı ve senaristin alternatif portre fotoğrafı (Çözünürlük: 300 dpi)