Antalya Film Forum Bir Fikrim Var-Indi Fikran Platformu: Senaryo Geliştirme ve Projelendirme

 

NEDİR?

 

Bir Fikrim Var-Indi Fikran Platformu, zengin bir sinema için tüm kimliklerden sinemacıların eşit imkanlara sahip olması gerektiği inancıyla başlattığımız bir platformdur. İlk kez başlattığımız bu proje ile birlikte, zor koşullarla buraya gelen yeni sinemacı meslektaşlarımıza “Hoşgeldiniz” demeyi istedik.

Antalya Film Forum kapsamında bu yıl başlatılan bu platform, senaryo yazarları veya kendi senaryosunu yazmış olan yönetmenlerin, kendi dillerinde yazdıkları senaryolarının jüri tarafından değerlendirilme ve projeleri için yapımcı bulma şansına kavuşmasını amaçlamaktadır. Sadece Arapça ve Farsça dillerinde üretilmiş senaryoların katılabileceği değerlendirme sürecinin sonucunda, dil ve tanışma imkanı gibi engellerle karşılaşan sinemacıların dolaşıma girmesi için desteklemeyi hedeflemektedir. Türkiye’den süresi en az 60 dakika olan uzun metraj film projeleri katılabilir.

 

AMAÇ

 

Antalya Film Forum Bir Fikrim Var-Indi Fikran Platformu’nun amacı;

 

 

TARİH

İki uzun metrajlı senaryoya verilecek olan Antalya Film Forum Bir Fikrim Var-Indi Fikran Platformu Ödülü, 22-26 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Antalya Film Forum kapsamında sahibini bulacaktır.

 

BAŞVURU VE SEÇİM

 

Son Başvuru Tarihi: 8 Eylül 2017 Salı

Senaryo Geliştirme ve Projelendirme Platformu için Seçilen Projelerin ve Jürinin Açıklanması:

25 Eylül 2017 Pazartesi

Senaryo Geliştirme ve Projelendirme Platformu Sunumları: 25 Ekim 2017 Çarşamba

Ödüllerin Açıklanması (Antalya Film Forum Kapanış Töreni):

26 Ekim 2017 Perşembe

 

 

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

1) Antalya Film Forum Bir Fikrim Var-Indi Fikran Platformu için senaryo yazarları, resmi başvurularını, Uluslararası Antalya Film Festivali’nin web sitesindeki Antalya Film Forum sayfasındaki online başvuru formunu doldurarak en geç 8 Eylül 2017 Salı günü mesai saati (17:00) bitimine kadar yapmak zorundadırlar. (Web sitesinden başvuru formuna ulaşabilirsiniz.)

2) Bir Fikrim Var-Indi Fikran Platformu için başvuran projeler, seçildiği takdirde EK-1’de yer alan belgeleri online başvuru esnasında göndermelidir. Bu belgeler, daha sonra Antalya Film Forum 2017 kataloğunda yer alacaktır.

3) Daha önce Türkiye’de herhangi bir ortak yapım ve proje geliştirme platformunda ödül almamış, büyük ortak yapımcısının Türkiye’den olan uzun metraj film projeleri katılabilir. Senaryo yazarları; kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel film projeleri ile Bir Fikrim Var-Indi Fikran Platformu’na başvurabilirler.

4) Antalya Film Forum Danışma Kurulu, başvuran projeler arasından en az 10 projeyi Bir Fikrim Var-Indi Fikran Platformu’na davet etmek üzere seçer.

5) Seçilen projeler, en geç 18 Eylül 2017 Pazartesi gününe kadar Uluslararası Antalya Film Festivali’nin web sayfasındaki Antalya Film Forum sayfasında yayınlanır.

6) Antalya Film Forum, seçilen projelerin yönetmeninin ve senaryo yazarının/yazarlarının 22-26 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya’daki beş gece konaklamalarını ve Türkiye içi herhangi bir kent-Antalya gidiş-dönüş uçak biletleri ile birlikte, Antalya’da geçirecekleri sürede ihtiyaç duyacakları harcırahı karşılar. Projenin tek bir senaryo yazarı varsa, Antalya Film Forum, istek dahilinde yazarın misafirinin konaklama ve yol masrafını karşılar. Projenin davetli ekibi, Antalya Film Forum’un belirleyeceği söyleşilere, Antalya Film Forum ödül törenine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak projelerini temsil eder.

7) Seçilen projelerin senaryo yazarının Bir Fikrim Var-Indi Fikran Platformu sunumlarına katılması şarttır. Senaryo yazarının sunumlara katılamaması durumunda, seçilen proje, ödüller için aday olamaz.

 

SUNUM

8) Seçilen projeler Antalya Film Forum süresi boyunca organize edilen birebir görüşmeler ile potansiyel yapımcılar ile bir araya gelerek projenin gelişimi için çalışmalar yürütür.

9) Seçilen projelerin senaryo yazarları sunumlarını akredite konuk ve profesyonellerin katılımı olmadan, kapalı bir oturumda sadece jüriye yaparlar.

10) Bir Fikrim Var-Indi Fikran Platformu jürisi alanlarında uzman uluslararası alanda tanınmış yapımcı, senaryo yazarı ve dramaturg olan toplamda 3 kişiden oluşur.

11) Sunumlar, senaryo yazarının dilediği dilde yapılacaktır. Senaryo yazarları sunum yapacakları dili önceden bildirecek, şayet çeviri ihtiyacı olursa çevirmen Antalya Film Forum tarafından karşılanacaktır.

 

 

 

ÖDÜL

12) Antalya Film Forum Bir Fikrim Var-Indi Fikran Platformu Ödülü için finale kalan projeler arasından, Bir Fikrim Var-Indi Fikran Platformu Jürisi tarafından belirlenen 2 projeye Antalya Film Forum Bir Fikrim Var-Indi Fikran Ödülü verilir.

13) Ödüller, 26 Ekim 2017 Perşembe günü Antalya Film Forum’un kapanış töreninde açıklanır.

14) Ödül parası yarı yarıya senaryo yazarı ve yapımcı arasında paylaştırılacaktır.

15) Senaryo Geliştirme ve Projelendirme Platformu için seçilen projelerin senaryo yazarları, yapımcılarının filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde aldıkları ödülü Uluslararası Antalya Film Festivali ve Antalya Film Forum’un logosuyla birlikte belirtmelerini sağlamakla yükümlüdür.

 

ÖDEME PLANI

16) Ödülü kazanan projelerin ödül miktarı 25.000 TL senaryo yazarına, 25.000 TL yapımcıya verilecek şekilde ikiye bölünür.

17) Ödülü kazanan projelerin senaryo yazarına ilk etapta birinci ödeme olan 12.500 TL ve ödül sertifikası verilir.

18) Ödülü kazanan projelerin senaryo yazarına Antalya Film Forum’a projenin son taslak senaryosunun takip eden 6 ay içerisinde gönderilmesine müteakip ikinci ödeme olan 12.500 TL ödenir.

19) Ödülü kazanan projelerin 6 aylık süre içerisinde bir yapımcı ile anlaşması halinde ödülün geri kalan ve üçüncü ödeme olan 25.000 TL değerindeki kısmı ise yapımcıya projeyi geliştirmesi için verilir.

20) Yapımcının belirtilen miktarı alabilmesi için Antalya Film Forum Yönetimi tarafından istenen belgeleri sunmak durumundadır.

21) Antalya Film Forum Yönetimi kriterlerine uygun olmadığı takdirde ödülü vermeme ve erteleme hakkını saklı tutar.

22) Ek süre istenmesi halinde Antalya Film Forum Yönetimi’ne yazılı talep verilmesi gerekmektedir.

23) Vergiler ve benzeri yasal kesintiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

 

TAAHHÜT VE YETKİ

24)Bir Fikrim Var-Indi Fikran Platformu Ödülü sahibi olan yapım, açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında, filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde, aldıkları ödülü Uluslararası Antalya Film Festivali ve Antalya Film Forum logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

25) Bir Fikrim Var-Indi Fikran Platformu Ödülü’nü kazanan projelerin senaryo yazarlarının projelerindeki gelişmeler ile ilgili Antalya Film Forum Yönetimi’ne her ay durum raporu göndermekle yükümlüdür.

26)Antalya Film Forum kapsamında verilecek olan Bir Fikrim Var-Indi Fikran Platformu’na başvuran filmler, bu yönetmelik koşullarını kabul ettiklerini taahhüt etmiş sayılırlar.

27)Yönetmelikte ayrıca belirlenmeyen konularda karar yetkisi forum yönetimine aittir.

 

 

EK-1

Bir Fikrim Var-Indi Fikran Platformu’na Online Başvuru Esnasında İstenen Belgeler*

1. Başvuru Formu

2. Motivasyon mektubu (maksimum 2.000 karakter boşluklu)

3. Kısa sinopsis (maksimum bir paragraf)

4. (varsa) Yazılmış Senaryo

5. Tretman (maksimum 10 sayfa)

6. Senaryo yazarının biyografisi ve filmografisi

7. (varsa) Yönetmenin biyografisi ve filmografisi

8. (varsa) Görsel Sunum dosyası ve/veya storyboard

9. Proje Referans Fotoğrafı

10. (varsa) Yönetmen ve senaryo yazarının alternatif portre fotoğrafı (Çözünürlük: 300 dpi)

* Belgeler Arapça ve Farsça dillerinde gönderilebilir.